مسافرکشی!

خب من خودمم دلم براتون تنگ میشه ،اگر کسی خیلی مشتاق بود بگه که آدرس جدید بدم،اندازه ی ی تاکسی مسافر میزنم!البته که ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم/با ما منشین اگرنه بد نام شوی...

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان