حالت تحول

طرف به اندازه ی گفتن ِ ی "شما" به خانمی که دوست نداره "تو" خطاب بشه تلاش نمیکنه و از عادتش یا تفکرش کوتاه نمیاد بعد حرف از حقوق زنان میزنه!...

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان