فاضل نظری

 

  

 

 انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت

اینقدر که خالی شده بعد از تو جهانم

 

  

 

  

رسول مختاری پور

 

 

 

  

موفق میشوم بعد از تو خود را زنده بگذارم!

ولی مصراع قبلی هم سوالی میشود گاهی...

 

  

 

 

 

حسن حسن پور

  

  

 

 ای کاش به جای همه می شد که در این شهر

این حال به هم ریخته ام را تو ببینی...

 

 

 

 

  

سید حسن حسینی

 

 

  

 خوردیم چو گنجشک به دیوار بلورین 

پنداشته بودیم که این پنجره باز است

 

 

  

 

جواد شیخ الاسلامی

 

 

 

 

 

 هم خود هجوم دردی و هم سیل چاره ای...

  

 

 

 

مصطفی الوندی

 

  

 

 جای تو را اگرچه کسی پر نکرده است

شکر خدا که باز یکی هست جای من

 

  

 

 

 

شهریار

 

 

 

 

 

 ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو کردم...

 

 

 

 

 

 

باباطاهر

 

 

 

 

 پریشان خاطران رفتند در خاک

مرا از خاک ایشان آفریدند...

 

  

 

 

رکنای کاشانی

 

 

 

 

 ور بشنوم ز پشت سر آواز دلکشت

پس پس چنان روم که ز آغاز بگذرم

 

 

 

  

 

طبیب اصفهانی

 

 

 

 هرکه را مینگرم زآتش ما می سوزد...

  

 

 

 

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان