فاضل نظری

 

  

 

 انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت

اینقدر که خالی شده بعد از تو جهانم

 

  

 

  

۰ نظر

رسول مختاری پور

 

 

 

  

موفق میشوم بعد از تو خود را زنده بگذارم!

ولی مصراع قبلی هم سوالی میشود گاهی...

 

  

 

 

 

۰ نظر

حسن حسن پور

  

  

 

 ای کاش به جای همه می شد که در این شهر

این حال به هم ریخته ام را تو ببینی...

 

 

 

 

  

۰ نظر

سید حسن حسینی

 

 

  

 خوردیم چو گنجشک به دیوار بلورین 

پنداشته بودیم که این پنجره باز است

 

 

  

 

۰ نظر

جواد شیخ الاسلامی

 

 

 

 

 

 هم خود هجوم دردی و هم سیل چاره ای...

  

 

 

 

۰ نظر

مصطفی الوندی

 

  

 

 جای تو را اگرچه کسی پر نکرده است

شکر خدا که باز یکی هست جای من

 

  

 

 

 

۰ نظر

شهریار

 

 

 

 

 

 ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو کردم...

 

 

 

 

 

 

۰ نظر

باباطاهر

 

 

 

 

 پریشان خاطران رفتند در خاک

مرا از خاک ایشان آفریدند...

 

  

 

 

۰ نظر

رکنای کاشانی

 

 

 

 

 ور بشنوم ز پشت سر آواز دلکشت

پس پس چنان روم که ز آغاز بگذرم

 

 

 

  

 

۰ نظر

طبیب اصفهانی

 

 

 

 هرکه را مینگرم زآتش ما می سوزد...

  

 

 

 

۰ نظر
دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان