نشان گرفته دلم را کمان ابروی ماهی

    

 

 

اگر نتوانیم دزد را تربیت کنیم یا زمان بر باشد ، لااقل دست هایش را میبندیم که دزدی نکند!

اگر نمیتوانیم دزدهای درونمان را تربیت کنیم لااقل دست و بالشان را ببندیم...

 

 

 

همین را عشق است...

 

 

 

  

حب الحسین یجمعنا

 

 

 

 

دیوانه ها آدم به آدم فرق دارند

 

 

چند شب پیش خواب دیدم با یک سناریوی دیگر با لی جی آشنا شده ام و داریم ازدواج میکنیم ، از خواب که بیدار شدم یک لبخند گشاد روی لب هایم بود هی کیفور خواب بودم و هی برای لی جی جزئیاتی که یادم می آمد میگفتم

از آن شب به این ور سرگرمی جدیدمان شده با خیال پردازی سناریوی ِ ازدواجمان را عوض کنیم...فعلن او شده استاد حل ِ تمرین ام.گره ماجرا این جاست که من هیچ وقت ِ خدا هیچ کلاس حل تمرینی نرفته ام و نمی روم!علی الخصوص این کلاس های 12تا 1 که وقت خوابم است!

 

 

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان