عشق گاهی مادر است و گاه هم نامادری ست

مدرسه رفتنم تمام شده اما ترس ِ اول مهر و پیدا نکردن دوست در دلم مانده...بعلاوه دلم برای بچه هایِ نداشته ام شور میزند :)
نه که مادر علیه السلامی باشم اما گاهی از تصور اینکه این زن های برهنه ی کوچه خیابان قرار است مادر ِدوست ِ دخترم باشند وحشت میکنم...

فرامرز عرب عامریتو در کنار خودت نیستی نمی دانی
که در کنار تو بودن چه عالمی دارد
3-محمد شیخیچشم خود را روبه دنیا بسته و وا می کند
لا به لای قصه و افسانه می بیند تورا
2-محمد شیخی
وقتی که میرفتی نگاهت هـِی تکانم داد 
سنگین ترین لحظه برای مرده تــلقین است1-محمد شیخی
آیا جواب اینهمه احساس لبخند است؟

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان