بهشت من کجایی؟!

شایدم بهشت همون جاییه که هیچ تکثری با روح و‌روان آدم بازی نمیکنه و همه چیز از پریشانی تکثر به آرامش وحدت میرسه!

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان