حال افتضاح

زنگ زدم به صدا و سیما که از یکی از برنامه های فاجعه آمیزش شکایت کنم ،کارشناس طوری پرس و جو میکنه که کشف کنه سیاه لشکرم و سفارشی زنگ زدم...هعی...خواهش میکنم بی تفاوت نباشیم! شاید اگر بی تفاوت نبودیم الان وضع اینجوری نبود!...اون برنامه هم ظاهرا انقد شاکی داشته که فکنکم دیگه پخش بشه!

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان