آقا کمک نخواستم انگیزمو نگیر!

ی ضرب المثلی هم هست که قریب به مضمون میگه از تنبل کمک نخواه، یک ساعت برات دلیل میاره که این کارو نکنی بهتره فقط برای اینکه پنج دقیقه بهت کمک نکنه!

ضمن اینکه اعصابتم خورد میکنه...

خیلی اوقات نتیجه مشورت هام هم دستمایه ی این ضرب المثل میشه!

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان