نکند یاد تو اندر دل ما طوفان است...

این بهترین وصفی بود که خوندم از کتاب یادت باشد در واقع تا عنوانو تو وبلاگ خودم خوندم فهمیدم‌راجب این کتابه و سپس با سرعت رفتم و دیدم چقدر عالی شمه ای از کتاب رو روایت کردن(پیوندای روزانه)

خودمم تو گروه مسابقه گذاشتم که هر کی زودتر بگه آقا راجب کتاب چی فرمودن من این کتابو براش به عنوان جایزه ارسال میکنم و کردم...

هنوز دارم لحظه هامو با فرزانه نفس میکشم...موقع دیدن تنهاتر از مسیح احساس میکردم خودم نیستم که دارم ضجه میزنم فرزانه رفته تو خونم...

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان