گر آن شیرین پسر خونم بریزد...

گفت و گو الزاما راه حل مسائل نیست وقتی قواعدشو بلد نباشیم...

حداقل نیازهای یک گفت و گوی سالم و مفید روشن  کردن فرضیه های اولیه ست...که گاهی طرفین حاضر نیستند یا بلد نیستن به هر دلیلی فرضیه ذهنی شون رو بیان کنن و فقط روی حکم و نتیجه تاکید بیجا دارن...

.

ایشونم فسقل‌خان در حال خوردن معشوقه هاش(کاغذ!)

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان