جنگ ۷۲ ملت همه را عذر بنه...

شنیدم مدیر گروه پونصد نفریمون که من همیشه اطمینان ویژه ای به منبع پست ها و کامنت هاش دارم و اصلا اسمش یک جور برند شده بالای پست ها و کامنت هاش،سه تا بچه داره اما هنوز برادر شوهرش اونو ندیده.

روشنفکر درونم گفت حالا این وقت؟ این موقع؟اینطور؟ الان شرایط فرق کرده!

اما خب یاد رفتار اجتماعی حضرت زهرا افتادم که از پشت پرده بوده و سعی کردم به مخالفت برآمده از ناتوانی خودم غلبه کنم و به موضوع عمیق تر فکر کنم...و نهایتا به غبطه و تحسین برسم...

و فکر کردم چرا باید اینکه یک زن مسلمان تونسته طوری رفتار کنه که نامحرمی اونو نبینه عناد و مخالفت به همراه داشته باشه اونم بعضا از سمت زنهای مسلمان دیگه!

آخ که چقد همه چیز به اندازه بیدار کردن  دو تا نامحرم همدیگه رو برای نماز شب چندش آور شده!

خدایاااااااا به من نشون بده من کجای دینو اشتباه فهمیدم!کجاشو نفهمیدم! کجاشو یادم رفته!

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان