دوری از تو میشود منجر به خیلی چیزها

فسقل خان از روزی که باباش رفته بدون هیچ علائم دیگه ایه، تب داره و با استامینوفن کنترلش میکنم،احتمال میدم برای دندون باشه...نمیدونم این دلیل خوب نیومدن استخاره ست یا دوری از باباش مریضش کرده...

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان