مادری اختیاری!

ببخشید که نمیتونم به بعضی کامنتا جواب بدم..‌‌‌‌. باور میکنید که حتی گاهی فسقل خان به من اجازه نمیده دو قدم ازش دور شم و در خونه رو باز کنم ولذا همسرجان مجبور میشه خودش کلید بندازه و درو باز کنه!

از اطرافیان دو سه نفر به تازگی مادر شدن و خیلی با طمانینه و ریلکس شیرخشک میدن به طفلشون!

دکتر حبشی می‌فرمودند ۸۰ د رصد مادری به شیر دادنه!

قرآن هم ذکر کرده که دو سال شیر بدید...

مادر دو شهید که ۲۰فرزند هم داشت می‌فرمودند اگر برگردم به گذشته سعی میکنم به بچه هام دو سال کامل شیر بدم...انقد پشت هم بچه هاش به دنیا اومده بودن که همه شیره به شیره بودن!!

دکتر حبشی میگفتن حتی اگر شیر نمیدید اون حالت در آغوش گرفتنو دریغ نکنید...خدا بی خودی محل تغذیه نوزادو اونجا نذاشته!

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان