بعد از هزار سال

مسائل سریع برام عمیق و سطحی دسته بندی میشن!بعضی چیزا برام خیلی عمیقن...خیلی.بعضی چیزا خیلی سطحی!

بعضی وقتا دلم میخواد انتقادای تند کنم اما از تعصبی بودن میترسم!...

فسقل خان روروئک سوار شده و خیلی دستم بازتر شده برای انجام کارام!خودش دنبالم میاد هرجا برم:)

انقد وضعیت اقتصادی بغرنجه که نمیدونیم باید بیشتر پس انداز کنیم یا به اطرافیان کمک کنیم!البته چون بعیده با این تورم پس انداز به دردی بخوره ظاهرا کمک کردن خیلی بهتره!دنیا که نداریم بلکم آخرتی...!:)

هیومن پارک رو برای بچه ها و نوجوونا پیشنهاد میکنم،یکم بلیطش گرونه!اما به نظرم خیلی مفیده...

تا حالا گاو نه من شیرده بودید؟؟نباشید آقا!نباشید

نهایت تلاش من برای بحث نکردن امشب با شکست مواجه شد و بحث سختی داشتم و الان بابت حرفای خوب و درست و منطقی که زدم اما بیجا حالم بده و خوابم نمبره!...

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان