دیرآمدی ای نگار سرمست زودت ندهیم دامن از دست

همسر جان فکر میکنه ۲۸سالشه و همه جا میگه ۲۸و من فکر میکنم ۳۰سالمه و همه جا میگم ۳۰، در حالی که هم سنیم و ۲۹ سالمونه

همسر بعد از دکترا به فکر موسسه امام خمینیه و اخیرا به فوق لیسانس فیزیک هم فکر میکنه من احساس میکنم برای شرکت تو ی دوره ی آموزشی چند ساعته هم دیره

در واقع من فکر میکنم برای آب خوردنم دیره!

نگران نباشید دارم با این حس مبارزه میکنم!:)

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان