قره عینی و ثمره فوادی

نورچشمم

میوه ی دلم

اینا ترکیباتیه که حضرت زهرا برای فرزاندانشون به کار بردن

در همین راستا بنده هم ی سری ترکیبات ساختم:مثلا

چجوری فدات شم؟

بعد به همسر که شکایت میکنم از اذیتای فسقل خان میگه مگه ازش نمیپرسی چجوری فدات شم؟ با همین اذیتاش داری خرد خرد فداش میشی دیگه!

بعله!

فکر نمیکردم همسر انقد با دقت به قربون صدقه رفتن هام‌ گوش کرده باشه!

فسقل خان در حال مطالعه

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان