یک قدم با تو تمام گام های مانده اش با من!!

علی الحساب رو هم چیدمشون

خدایا قدم اول و اینا که شوخی نبود؟

غیر از دو تا کتاب رویی بقیه شون نیمه کاره ان!

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان