حب الحسین یجمعنا

ی بندی پاره شده که با هیچ گره ای بهم نمیتابه و مثل قبل نمیشه... کیه اونی که این گره های بازو ببنده...

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان