و من یتق الله یجعل له مخرجا نه، هذا من فضل ربی...

انقدر خسته شده بودیم که فکر میکردیم واقعا مورد توجه الهی نیستیم...

فقط چند روز مونده بود به تخلیه و ما هنوز خونه پیدا نکرده بودیم...

اما حالا

ی جای خوش آب و هوا

خلوت

دو برابر متراژ فعلی 

نوساز

نور جنوبی

با محرمیت ایده آل

خونه پیدا کردیم

و از همه ی اینها گذشته خونه ای پیدا کردیم که علی رغم نوساز بودن اپن نیست!!

این در حالی بود که به ی خونه قدیمی ساز ،طبقه ی سوم بدون آسانسور،نور شمال و غرب،آشپزخونه ی بدون پنجره و نداشتن حریم خصوصی عمومی و حتی 10 متر بیشتر از متراژ فعلی رضایت داده بودیم...

فقط کمی فاصله ی همسر از محل کار بیشتر شد، 10 دقیقه!...که همین جا از این همه از خودگذشتگی ش تشکرات مبسوطمو به جا میارم...

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان