75متر اجاره ای بعد 20-30سال...

در ادامه ی جست و جوی مسکن استیجاری به چند مورد مستاجر برخوردیم که طفلیا نمیخواستن بلند شن اما چون صابخونه اجاره رو زیاد کرده بود مجبور بودند...لذا من و همسرم اصلا میلی به گرفتن اون خونه ها نداشتیم...حتی بود بنده خدایی که میخواست پول ودیعه خونه شون بده خرج جهیزیه و عروسی دخترش...هنوز دارم غصه میخورم که مادر پدره بعد از ازدواج دخترشون با کدوم پول میخوان خونه بگیرن و ...

چی بگم خداروشکر که همون پولم داشتن...

مادرپدر  بودن قطعا سخترین کار دنیاست...

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان