دست کوچک مرا مثل کودکی بگیر با خودت مرا ببر خسته ام از این کویر

رهبر جایی فرمودن اگر انسان به خاطر مسائل فرهنگی خواب به چشمش نیاد حق داره...این جمله برام قابل لمس نبود تا اینکه سند 2030 پا به عرصه ی وجود گذاشت...به نظرم اگر یک کابوس اجتماعی وجود داشته باشه همینه و بس!...

واقعا به این فکر میکنید که روش آموزش هم مهمه یا فقط ضرورت آموزشو بلغور میکنید؟!

آخه مظلوم تر از کودک پیدا نکردید برای ظلم؟؟؟؟

لعن الله لعن الله لعن الله...

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان