البته طبق بودجه ی مصوب

برای کسی که فسقل معماری میدونه خونه پیدا کردن برای اجاره تو تهران یعنی شکنجه کردنش...

گاهی به غربم میکشی گاهی به شرقم میکشی...

نور

ابعاد

تناسبات

رنگ

متریال

ورودی

محرمیت(خصوصی عمومی)

آسانسور پله زانو!

کابینت ها!!!

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان