برجام مرجام نداریم!

اولین چالشم ظاهرا اینه که با ی زبونی به بچم بفهمونم هرچند خاطرشو خیلی میخوام و حاضرم فقط به خاطر اینکه صدای قلبمو بشنوه از غذای گرم و خواب شبم بزنم اما عشق اولم بهرحال و در هر حال پدرشه...و اصلا موضوع قابل مذاکره ای نیست برام...

فقط ی مشکل کوچیکی  وجود داره اینکه زبون ایشون جیغ بنفشه و لاغیر!

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان