البته که صم بکم عمی فهم لایعقلون

 

 

  

اگر صادقانه میخواید راجب ضعف ها و قوت های نظام بدونید

هرشب ساعت 7/30 شبکه 3 بدون توقف

مثلا اینکه چرا مجددا رفراندوم برگزار نمیشه!؟...

 

 

 

 

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان