انفعل ینفعل انفعال

هیچ وقت آدم حاضر جوابی نبودم و همیشه جوابام بعد از افتادن همه آبا از آسیاب حاضر میشد...حالا بعد از اینهمه وقت زندگی اجتماعی ی عالمه جواب نداده داره تو مغزم راه میره و هی به تعدادشان اضافه میشه...انفعال منتهی به  انفجاری رو شاهد خواهیم بود آیا؟

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان