اصلن حال و هوای دو نفره که میگن یعنی این...

   

 

 

 

این شبا دو نفره عاشقی میکنیم

دستمو میزارم روی بچم و بهش میگم حی علی العزاء حی علی البکاء فی ماتم الحسین مظلوم کربلا...

بعد فکر میکنم اصلا چه زنده شدنی بهتر از این...

 

 

 

 

 

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان