خوددرگیری یا دیگردرگیری کدام بهتر است؟:)

  

 

 

 یکی از همکارای همسر به زودی داره عروس میشه و از حالا شرکتو زود ترک میکنه و کمی حواسش پرته و مدیر پروژه از این بابت از دستش کلافه ست و میگه این خانوم دیگه به درد پروژه نمیخوره

من در جهت دفاع از خانوم میگم خب حق داره دیگه عروسیشه همسر میگه روحیات خانوما اصلا به قبول مسیولیتای این شکلی نمیخوره،خانوما چند روز در ماه و تو بارداری و اصلن کلن زیاد دچار تغییرات روحی میشن و این مسیولیتا و این محیطا عصبی شون میکنه...خیلی وقتا خانوما تو شرکت تحت فشار کاری که قرار میگیرن گریه میکنن!

منم میگم اره واقعا اقایون واکنش هاشون در بیرون کمک کار خودشناسی و خوسازیشونه و خانوما هم کلنجار رفتن با بالا پایین شدنای هورموناشون براشون بسه

همسر میگه پس خداروشکر قبول داری که فقط تو به خاطر هورمونات حق نداری بداخلاق باشی بعضی وقتا آقایونم حق دارن

میگم نه چون بهرحال خوددرگیری خیلی بدتر از دیگر درگیریه!:)

 

 

 

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان