شوهرزدگی

 

 

 

 

 

 یکی از خودآزاری های بزرگمم اینه که دلم برای همه زنایی که تو رو ندارن میسوزه...

 

 

  

 

 

 

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان