تو خوابم درس میدم هی...

 

 

 

 

 

 

 

 احتمالا من تنها معلم دیوونه ای هستم که به جای خوشحالی کردن از اومدن تابستان مدام فکر کلاس تابستونی برای بچه هام و عذاب وجدانم دارم حتی که دیر شد ، تابستون از دست رفت!:/

 

  

 

 

 

 

 

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان