خودمم همینطور
- در مورد من از چی میترسی?
-سانسور
-دیگه?
-اینکه گرفتار تجمل بشی
-دیگه؟
-چشم و هم چشمی و اینا،کلا چون به هنر و زیبایی علاقه داری نگرانتم...
زن هایی که خیلی بنده ی خوبی هستن برای خدا با این بخش وجودشون چی کار کردن واقعا؟باید خرج کجا بشه؟کجا مصرف شه؟...چه جوری اخه¡


دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان