همیشه...

 

 

 

  آهسته آهسته سرت را میگذارد روی گیوتین و بعد یک جمله و تمام!

"همه ی آدما میتونن بعضی وقتا خوب باشن"

 

  

 

 

 

۰ نظر

حسن آذری

 

 

 

 

 

 

 در جوخه‌های اعدام

پس از شنیدن فرمان "آتش!"

سربازی زودتر از همه شلیک می‌کند

سربازی دیرتر

و دیگر سربازها، در میان این دو

 

قسم به مکث!

به اختلاف زمانی میان دو شلیک

ما همه سربازیم

آن که زودتر ماشه می‌چکاند

جلاد

آن که دیرتر شلیک می‌کند

عاشق

و مابقی ماموریم

گاهی اما یکی اسلحه‌اش را

به سمت دهانی نشانه می‌رود

که فرمان آتش داده است

اوست که تنهاست...

  

 

 

 

 

 

۰ نظر

شیخ بحرینی

 

 

 

از سّر عشق بی خبری حال ما مپرس

ما غرقه گشته ایم و تو دریا ندیده ای 

  

 

 

 

 

۰ نظر

.

  

  

 

 حاجتی سازد روا هر تاب زلفش ای دریغ

حاجت ما را چرا در پشت گوش انداختی

 

  

 

 

 

 

۰ نظر

سیاوش کسرائی

 

 

 

 نشان کشتزار تشنه ای کو 

که بارانم که بارانم سراپا

 

 

 

 

  

 

 

۰ نظر

ایرج جنتی عطایی

 

 

 

 

هر چه تبر زدی مرا ، زخم نشد ، جوانه شد...

 

 

 

  

 

۰ نظر

دلم برای تو تنگ است،تنگ! بگو چه چاره کنم؟

 

 

 

مثل یک بستر ِ گرم و نرم لا به لای سوز زمستان است...وقتی خسته شده ای !سیر شده ای از قوانین مادی ِ بی رحم ، بعد میروی آنجا همه چیز مجانا!...ماشین هست اما محل اش نمیگذاری و با پای پیاده میروی، تو نمیدوی دنبال روزی، او خودش را با التماس به تو میرساند...زن و مرد همه انسان اند کسی دنبال مسحور کردن نگاه کسی نیست...اگر روزی مجتهد شوم میگویم که حکمش کانه حج است و برخورد زن و مرد محل اشکال نیست، عادت ها همه میروند روی هوا ، از فلان شرایط برای خوابیدن و طهارت و غذا خوردن و  نماز خواندن و زیارت کردن گرفته تا خلق و خو های عجیب و غریب...

البته که هستند بدسلیقه هایی که میانه ی این همه آیه های رحمت بد خلقی میکنند و غر میزنند به فرهنگ های متفاوت آدم ها و راه دراز و ...

  

 

  

۰ نظر
دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان