شبکه های ضد اجتماعی یا به کل ابتذالند یا دری وری هایی هستند که سند ندارند یا حرف های خوبی هستند که بی موقع و بی جا و برای کسانی که اهل عمل نیستند فرستاده میشوند .


آینه تویی، شمعدان من...


می گوید خانه تان چقد گرم است ، هول میکنم برای روشن کردن کولر که می گوید نه! منظورم فضای خانه است،چیدمانش.اگر چند روز پای منبر استاد اخلاق ننشسته بودم تا هزار سال ذوق میکردم از این تعریف،اما ترس از تجمل و تفاخر و دنیا دوستی میدود در رگ هایم...نگاه میکنم رد چشم هاش کجاست .به دیواری که اسم علی و فاطمه و حسن و حسین و رضا در قاب های کوچک ِچوبی به خط خوش روی سینه دیوار جا خوش کرده اند.میگویم به خاطر این قاب هاست...

خانه در چوب غرق شده...حتی آینه شمعدان ،چوب ِچاتراش است بدون هیچ لایه ی اضافه ای، آدم را یاد خود ِ خود ِ درخت می اندازد.گفته بودم از این آینه شمعدانی های مرسوم نمی خواهم یک جور آینه ای هست با قاب مشبک چوبی از آنها میخواهم.او هم خدایِ درک ِ سلیقه های خاصِ من، قبول کرده بود و دوتایی رفته بودیم و خریده بودیم خیلی ارزان تر از آینه شمعدانی های در بازار.مادر و پدرهایمان وقتی دیدند چهره شان چروک شد و مثل خودداری در مقابل بچه ی نابالغی که فهم درستی از زیبایی ندارد  برای دلخوشکنکمان گفتند قشنگ است. البته که هر دو در خفا بهمان گفتند این چی بود گرفتید!:)


12-فاضل نظری


در فکر دلبری ز من بینوا مباش

صیدی چنین حقیر برازنده ی تو نیست


11-فاضل نظری

دل بی حوصله صدبار فروریخته بود

زیر این سقف نمی زد اگر آن آه ستون


10-فاضل نظری

ای که گفتی عشق را از یاد بردن سخت نیست

عشق را شاید، ولی هرگز مرا نشناختی


9-فاضل نظری
با لب سرخت مرا یاد خدا انداختی

روزگارت خوش که از میخانه مسجد ساختی

8-فاضل نظری
ندارم آرزویی جز "مقام" عشق ورزیدن

که از دل آخرین حبی که بیرون می شود،جاه است


7-فاضل نظری

بعد از این در دل من، شوق رهایی هم نیست

این هم از عاقبت از قفس آزاد شدن6-فاضل نظری


به ابرویت قسم وقتی غضب کردی یقین کردم

که می خواهی مرا با یک نگاه از پا بیندازی


5-فاضل نظری

همیشه جای شکایت ز خلق بسیار است

ولی برای تو از خود ، شکایت آوردم

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان